Afsluttede cases - Socialt Udviklingscenter SUS

Afsluttede cases

Brugerindflydelse

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Platform for brugerindflydelse

KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Social innovation

Værktøjer til sociale opfindelser og eksperimenter

Cykling uden alder

ULF Ferie – pædagogfrit rejsebureau

Læs for livet

fødevareBanken

Send flere krydderier

Relationel velfærd

Familien arbejder sig frem

Langtidsledige tager teten i Aarhus

Resonans – når relationer får liv

Mikrolån til arbejdsledige

Partnerskaber og frivillighed

Måling med mening

Tidlig indsats og forebyggelse

En sammenhængende indsats for børn i Lejre Kommune

De små børns Bornholm – forprojekt

Fædre på forkant

Til gavn for barnet

Tidlig indsats til udsatte børn og unge

Film og web: Når mor eller far er psykisk syg

Samarbejdsmodel for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Forældrekurser til familier med børn med handicap

headspace – rådgivning for unge

Indsatser for sårbare gravide og småbørnsfamilier

Forældreinvolvering i Nova

Lokalsamfund og boliger

Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

Mig og min nabo

Boligliv i balance

Livsmuligheder

Forebyggelse af konflikter og vold

Evaluering af vedligeholdelses­indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Vejledere i voldsforebyggelse

Social IT

Evaluering af IBG – Interaktiv Borgerguide

Digitale, inkluderende fællesskaber

Digital, inkluderende leg

VEL-TEK – velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte

Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd

Social IT i Guldborgsund

Social IT i mentorforløb

Implementering og spredning af social IT

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden