Aarsberetning-2020 4. maj 2021

Social Udvikling Sammen - SUS' årsberetning 2020

SUS samskaber nye sociale løsninger til gavn for for børn, unge og voksne i udsatte positioner. Dyk ned i årsberetningen for 2020 og læs om vores projekter, metoder og tilgange.

‘Social udvikling sammen’ – det er overskriften for SUS’ årsberetning 2020. Beretningen er bygget op om SUS’ tre pejlemærker. De handler om, hvordan vi i samarbejde med borgere, kommuner, ministerier, fonde, organisationer og virksomheder på det sociale felt kan:

  • Give mennesker i udsatte positioner en større stemme i udviklingsprocesser og større indflydelse på egne forløb.
  • Forbedre og forenkle samfundets støtte- og hjælpesystemer med særligt fokus på deltagelse og tillidsfulde relationer som de bærende forandringsmekanismer.
  • Være risikovillige og eksperimenterende i måden vi i fællesskab udforsker og løser sociale problemer på, i erkendelse af at vi sjældent kender svarene på forhånd.

Pejlemærkerne sætter retning for SUS’ arbejde både udadtil og indadtil. Vi tror på, at vi med dem som afsæt skaber grundlag for stærkere og mere holdbare og nyskabende sociale indsatser til gavn for dem, det handler om.

Hent SUS’ årsberetning 2020 (pdf)