Collective Impact konference-Per Holm nyhed

Collective impact på dansk – sammen skaber vi forandring

Virker arbejdsformen collective impact også i den danske velfærdsstat? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for konferencen Collective impact - sammen ...

Ungebussen nyhed

#Ungebussen har skabt en bølge af dialog om ungdomslivet i Lejre

Ved hjælp af aktiviteter som ansigtsmaling, brætspil og grillmad inviterede #Ungebussen unge til at dele deres drømme og tanker om ungdomslivet. 500 ung...

Photo: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn nyhed

Den digitale mentor: Social IT kan hjælpe udsatte borgere i beskæftigelse

Ny onlineguide om digitale redskaber til brug i samarbejdet mellem mentorer og borgere....

Bjoern og Annika nyhed

Jeg bestemmer! Ny film om konflikthåndtering og voldsforebyggelse

Ny casefilm fra Vold som Udtryksform. Se den sammen i personalegrup...

reception3 nyhed

SUS 25 år – tak fordi I kom!

Den 31. august fejrede SUS 25 års fødselsdag med en reception for...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Day Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  "Danmark er blevet et samfund, som ikke længere formår at give de dårligst stillede den støtte, der gør, at de kan udvikle sig og blive en del af fællesskabet". Knud Aarup om udenforskab.