Socialt Udviklingscenter SUS - social innovation og forandring
nyhed

Folkemøde: Vær med i SUS’ debatter om borgerinddragelse og digital sikkerhed

Kom og hør og deltag i SUS’ debatter på folkemødet. Vi holder tre debatter med fokus på hhv. borgerinddragelse og digital sikkerhed for unge med funk...

nyhed

Temamøder om tryghed og trivsel på botilbud

Socialstyrelsen og SUS holder i juni 2019 to temamøder med fokus på samarbejde mellem borgere og medarbejdere på sociale tilbud. Vær med én af dagen...

nyhed

Digital sikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser

Borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse har særlig risiko for at blive udnyttet seksuelt og økonomisk, når de er på internettet. En ny undersøge...

case

Screening: Indsatser og lovende praksis for mennesker med dobbeltdiagnoser

Socialstyrelsen har bedt SUS gennemføre en screening vedrørende m...

case

At skabe sit eget hjem – unge som vidensaktører og medudviklere

Mange unge hjemløse har været anbragt uden for hjemmet: Hvad er u...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Day Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  FRIVILLIGE LÆSEHESTE: En gruppe pensionister og en sognepræst læser højt for små og lidt større børn i Lejre Kommune. Det styrker børnenes nysgerrighed, deres sproglige udvikling og deres fremtidsudsigter.Læsehest-initiativet er en del af +DIG, som er et partnerskab mellem Lejre Kommune, SUS og Helsefonden. Læs mere på www.plusdig.dk

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden