Socialt Udviklingscenter SUS - social innovation og forandring
nyhed

Digital sikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser

Borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse har særlig risiko for at blive udnyttet seksuelt og økonomisk, når de er på internettet. En ny undersøge...

nyhed

Socialt Jobmatch: Nyt forsøg med jobmesser i Randers og Syddjurs skal bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet og virksomheder sammen

Randers og Syddjurs Kommuner har fra den 1. januar 2019 igangsat et nyt forsøg på beskæftigelsesområdet. Projekt Socialt Jobmatch skal afprøve en ny t...

nyhed

Opgang til Opgang: Stort fireårigt projekt i Gellerupparken vil udforske potentialet i en ny beskæftigelsesindsats for udsatte familier

Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS har modtaget 23 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til sammen at afprøve en ny helhedsorienteret ...

nyhed

Kursus: Teknologi, pædagogik og inklusion

Kom på - gratis - kursus og få inspiration til at bruge digitale...

Arrangement

Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebygende arbejde

...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Day Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  #torsdagsfilm SLIP MIG! Line synes det er svært at få ro i klassen og lufter sin frustration for en lærerkollega. Senere på dagen har hun et sammenstød med Olivia fra 6. A. Filmen er en af otte korte casefilm om konflikter og vold. Find dem på voldsomudtryksform.dk #konflikter #vold #skole https://lnkd.in/ev9_hqC

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden