Socialt Udviklingscenter SUS - social innovation og forandring
nyhed

SUS’ direktør takker af efter 27 år i SUS

...

nyhed

Fra kontanthjælp til job – når langtidsledige tager teten

Hvad sker der, når langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får større indflydelse på og ansvar for de penge, som går til deres jobindsats? Det har Aar...

nyhed

Nye redskaber til at øge trivsel og tryghed på botilbud

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både re...

nyhed

Temamøder: Trivsel og tryghed på botilbud

Socialstyrelsen inviterer i efteråret til temadag og temamøder om...

Udgivelse

Konflikter og vold – en faglig udfordring

...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 7 Days Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  FERNISERING efter en inspirerende uge med borgerlaboratorium på Bornholm. Vi har været rundt på øen og samle fortællinger - i tekst og billeder - om hverdagen i småbørnsfamilierne på Bornholm. Fredag blev familiernes fortællinger præsenteret på Værftet i Nexø, hvor de kan ses den kommende tid. Borgerlaboratoriet var en del af projekt De Små Børns Bornholm, som Bornholms Regionskommune har sat i gang med støtte fra Egmont Fonden. Projektet skal bane vej for en længerevarende indsats for at give alle børn på Bornholm bedst mulige livschancer og afsæt for læring, udviklng og trivsel. Stor tak til familier og samarbejdspartnere, der var med til at skyde projektet godt i gang. #dksocial #børneliv

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden