Socialt Udviklingscenter SUS - social forandring
nyhed

Trivsel og tryghed på botilbud – temamøder om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Socialstyrelsen inviterer i efteråret til temadag og temamøder om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på sociale tilbud...

nyhed

Jobopslag: SUS søger ny direktør

Et stort socialt engagement, et stærkt fællesskab og viljen til at gå nye veje, der skaber muligheder for udsatte borgere, karakteriserer SUS. Vi søger...

case

De små børns Bornholm

Bornholms Regionskommune har sat gang i ’De små børns Bornholm’; et forprojekt, der skal bane vejen for en længerevarende indsats for at forbedre b...

Arrangement

Temamøde: Digital chikane (København)

...

ARRANGEMENT

INKLUDIGI-konference: Teknologi til inklusion i skolen

Teknologi kan skabe nye muligheder for at deltage fagligt og social...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Day Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  TEMAMØDE: Flere og flere oplever digital chikane. Hvordan og hvorfor går det galt? Og hvad kan man gøre for at forebygge eller stoppe chikane på nettet? Det fortæller Abelone Glahn om på temamødet her den 13. november i København. Tilmelding via linket nedenfor. #digitalchikane

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi sender nyt fra SUS ca. en gang om måneden.