Photo: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn Kursus 2018

Gratis kursus: Digital, inkluderende leg

Gratis endagsuddannelse i digital, inkluderende leg i SFO'er...

Hackhadet1 nyhed

Vi hacker hadet – vil I være med? Vi søger samarbejdspartnere til hackathons for unge

#hackhadet er et ung-til-ung-initiativ, der skal skabe en modbølge til online had og ekstremisme. Vi søger samarbejdspartnere til 12 lokale events i hele...

Nyborg Fængsel2 nyhed

Jesper efter netværksrådslagning: “Jeg har fået min familie igen”

Da Jesper kom i fængsel, cuttede han den sidste forbindelse til alt og alle. Her godt to år og en netværksrådslagning senere har han fået kontakt til ...

Customer Service Means Help Desk And Advice nyhed

Temamøder: Fra Fængsel til Frihed – netværksrådslagning for indsatte

Cafe Exit og SUS inviterer til temamøder om erfaringer og resultat...

Udviklingsprogrammer Ydelser

Fra ide til realisering og skalering – SUS’ programmer og udviklingsforløb

SUS tilbyder en række programmer og forløb målrettet udvikling, ...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • Today Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  I går holdt SUS og Cafe Exit temadag om netværksrådslagning for indsatte. Den 30. november gør vi det igen i Aarhus. Læs mere på Cafe Exits hjemmeside, tilmeld dig på mail via tilmelding@cafexit.dk