nyhed

Digital leg er inkluderende leg – ny hjemmeside med inspiration til SFO’er

Digitalleg.dk samler viden om, hvordan leg med teknologi kan bruges til at styrke inkluderende fællesskaber i SFO’er – og alle andre steder, hvor bør...

nyhed

Inkluderende fællesskaber i skolen: Kom til konference og få inspiration til at bruge IT i undervisningen og det pædagogiske arbejde

Teknologi kan skabe nye muligheder for at deltage fagligt og socialt i klassefællesskabet i skolen. Kom til gratis konference den 2. oktober og hør mere ...

nyhed

De små børns Bornholm: Alle skal have en god start på livet

Bornholms Regionskommune har længe ønsket af løfte indsatsen på småbørnsområdet. Med hjælp fra Egmont Fonden sætter kommunen nu gang i ’De små ...

nyhed

Film: Hvad mener børn og unge om hjælp og støtte fra kommunen?

I tre korte film giver børn og unge deres perspektiver på hjælp ...

Arrangement

Seminar: Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier

...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 2 Days Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  OVERBLIK: Udspil om flere handicappede på arbejdsmarkedet;  styrkelse af den tidlige indsats for børn; revision af Socialtilsynet, serviceeftersyn af reglerne for magtanvendelse ... få Altingets socialpolitiske overblik over efteråret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi sender nyt fra SUS ca. en gang om måneden.