nyhed

Konsulent søges: Vil du være med til at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø?

Vi søger en erfaren konsulent, som vil være med til at drive og udvikle vores arbejde med at forebygge vold på arbejdspladser på social- og sundhedso...

nyhed

Far er vigtig: Tre kommuner afprøver gruppetilbud for fædre sårbare i småbørnsfamilier

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner skal sammen med Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børneliv afprøve og udbrede et ny...

nyhed

Nye arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse – for kommunale forvaltninger og skoler

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og vold? Og til at lære af de voldsomme episoder? Nu har I chancen for at deltage i et gratis u...

Arrangement

Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og på boformer for hjemløse

...

case

Investering i efterværn

...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Day Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  Flere udsatte skal ind på ind på arbejdsmarkedet, og vinduet står åbent mener Claus Bjørn Billehøj, ny administrerende direktør i Den Sociale Kapitalfond: ”Arbejdsmarkedet er ved at være overophedet, og i nogle sektorer er det svært at finde arbejdskraft. Så det er nu, vi bør gøre en ekstra indsats for at løse den udfordring" Den Sociale Kapitalfond lancerede i efteråret en ny investeringsfond, der skal sætte penge i små og mellemstore vækstvirksomheder, som kan skabe arbejde til udsatte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi sender nyt fra SUS ca. en gang om måneden.