Socialt Udviklingscenter SUS - social innovation og forandring
nyhed

Vibeke Normann Andersen er ny direktør i SUS

Socialt Udviklingscenter SUS har ansat Vibeke Normann Andersen som ny direktør. Vibeke kommer fra en stilling som forsknings- og analysechef i VIVE....

nyhed

SUS’ direktør takker af efter 27 år i SUS

...

nyhed

Fra flisegård til kaninens eventyrlige have – evaluering af Randers Krisecenters gårdhave

Fysiske rum og indretninger kan påvirke og understøtte det sociale arbejde og få positiv betydning for menneskers trivsel og læring. Det er Randers Kri...

nyhed

Teknologi kan støtte faglig og social inklusion i folkeskolen

Inklusion og særlige støttebehov kan skabe udfordringer for både...

nyhed

Fra kontanthjælp til job – når langtidsledige tager teten

Hvad sker der, når langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får st...

Viden

  • Brugerindflydelse
  • Bæredygtige boligområder
  • Collective impact
  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • Frivillighed og samskabelse
  • Konflikter og vold
  • Relationel velfærd
  • Social IT
  • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden