Socialplus-morgenluft nyhed

SUS og Social+ fusionerer

SUS' selvstændige afdeling for sociale opfindelser Social+ er fra 1. februar en del af SUS....

retningslinjer nyhed

Arbejdspladslaboratorium om voldsforebyggelse: Basis på plads

Har I brug for støtte til at udvikle, eller puste nyt liv, i jeres...

frivillige-mentorer case

Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge

Projektet tilbyder frivillige mentorer til børn og unge og udvikle...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser i at kommunikere, indgå i sociale netværk, blive mere selvhjulpne i hverdagen og lære nyt.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • Today Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  I går var vi i Favrskov Kommune og holde workshop for tre SFO'er i projektet 'Digital inkluderende leg', som vi gennemfører sammen med fire kommuner. Sociale relationer er afgørende for børns trivsel og læring. Men et stigende antal børn i indskolingen og SFO’er har vanskeligt ved at skabe sociale relationer med andre børn. Ny forskning peger på, at digitale redskaber (social IT) åbner nye muligheder for socialt samspil og fællesskab gennem leg. I projektet udvikler og afprøver vi en række principper for digital, inkluderende leg. Vi udvikler et legekatalog og uddanner legeinstruktører.