Socialt Udviklingscenter SUS - social innovation og forandring
nyhed

Sociale jobmesser: Ansigt til ansigt gør en forskel

239 langtidsledige fra Syddjurs og Randers har i 2019 mødt 77 rekrutteringsparate virksomheder på jobmesser i uformelle rammer hos Ree Park Safari og på...

case

Energi til hinanden – relationel velfærd i uddannelses- og jobindsatsen for sårbare unge i Esbjerg

Relationel velfærd i uddannelses- og jobindsatsen for sårbare unge i Esbjerg....

case

De Små Børns Bornholm – storskalaprogram til forbedring af børns livschancer

Storskalaprogram for forbedring af børns livschancer...

case

Kortlægning af hjemløshed i Grønland

SUS kortlægger i 2020 hjemløshed i Grønland - hvor mange hjeml...

nyhed

Coronavirus: Vi arbejder som vi plejer, men med respekt for en ny situation i hele samfundet

...

Viden

  • Brugerindflydelse
  • Bæredygtige boligområder
  • Collective impact
  • Tidlig indsats og forebyggelse
  • Frivillighed og samskabelse
  • Konflikter og vold
  • Relationel velfærd og koordination
  • Social IT
  • Social innovation og eksperimenter

Brugerindflydelse

SUS arbejder for at udligne den ulighed i indflydelse, som mange mennesker i udsatte og marginaliserede situationer oplever. 

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Tidlig indsats og forebyggelse

I SUS har vi fokus på vigtigheden af at forebygge og sætte tidligt ind inden begyndende problemer vokser sig store og resulterer i uoprettelige skader.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd og koordination

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle, mellem borgere og civilsamfund og mellem de fagprofessionelle. Det kalder vi relationel velfærd.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte børn og unge i at kommunikere, indgå i sociale netværk, lære nyt og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Se eksempler på vores arbejde

Social innovation og eksperimenter

SUS arbejder for at nytænke og udvikle systemer, indsatser og tilbud rettet mod mennesker i udsatte og marginaliserede positioner.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden