SUS Collective Impact Logo 738x340 nyhed

Første danske konference om collective impact

Virker collective impact i dansk sammenhæng? Det kaster vi lys på, når SUS den 18. september inviterer til konference om collective impact - muligheder...

Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn nyhed

Kursustilbud: Social IT for pædagogisk personale

Arbejder du med borgere med funktionsnedsættelser? Få inspiration...

SUS 25 logo nyhed

SUS fylder 25 år – kom til reception 31. august

...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT
 • Sociale eksperimenter

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser i at kommunikere, indgå i sociale netværk, blive mere selvhjulpne i hverdagen og lære nyt.

Se eksempler på vores arbejde

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  LinkedIn Company Updates

 • Today Agoview on linkedin

  Socialt Udviklingscenter SUS

  SOCIAL IT: "En ting er at tage en iPad i hånden – noget andet er at få den til at være en del af den pædagogiske praksis. Man skal jo helst se de teknologiske muligheder som en ny arm til den medarbejder, som i forvejen er en dygtig pædagog ..." siger Andreas Borre, konsulent i SUS. Vil man lykkes med at implementere velfærdsteknologi på det sociale område, skal man blive skarpere på, hvad man vil opnå – og skrue op for videndeling og brugerinddragelse. Fagbladet Socialpædagogen sætter fokus på digitale løsninger, der kan hjælpe socialt udsatte og mennesker med handicap til at blive mere selvhjulpne i hverdagen.