Two little sisters playing with a digital tablet nyhed

SUS søger praktikant med viden om pædagogik og interesse for det digitale

Vil du arbejde med digital, social innovation? SUS søger en praktikant for forårssemestret 2017. Du kommer til at arbejde i to store projekter, der har f...

storbylandsbyen_case case

Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

I Storbylandsbyen nord for Aarhus bor mennesker med forskellige tal...

robusthed-temamoede-februar arrangement

Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

...

Viden

 • Brugerindflydelse
 • Bæredygtige boligområder
 • Collective impact
 • Forebyggelse og tidlig indsats
 • Frivillighed og samskabelse
 • Konflikter og vold
 • Relationel velfærd
 • Social IT

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt. Det gør vi gennem arbejdet med brugerindflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

Se eksempler på vores arbejde

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer - offentlige, private og frivillige - sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse problemer som fx negativ social arv og ulighed i sundhed.

Se eksempler på vores arbejde

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende initiativer og tidlige indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og voksne.

Se eksempler på vores arbejde

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse.

Se eksempler på vores arbejde

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere. Vi har fokus på både medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes trivsel.

Se eksempler på vores arbejde

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

Se eksempler på vores arbejde

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser i at kommunikere, indgå i sociale netværk, blive mere selvhjulpne i hverdagen og lære nyt.

Se eksempler på vores arbejde

Det kan du bruge os til

Læs om vores ydelser

Følg os på sociale medier

  SUS på LinkedIn

 • 4 dage sidenSe på LinkedIn

  Socialt Udviklingscenter SUS

  "Det kræver ledelsesmæssig pondus til at tale direkte og åbent om det, der kan være udfordrende, begrænsende eller umuligt – både for den enkelte og for organisationen. OG det kræver tid! Tid til at være i ’bagbutikken’ og være med til at skabe en rart sted – og den tid konkurrerer med de (uendeligt) mange andre krav, der stilles i dag til civilsamfundsorganisationer." Vores kollega Sussi Maack leverer dagens indspark i Altingets debat om civilsamfundets rummelighed.